AVG. privacy beleid

PRIVACY BELEID 25 mei 2018

Privacy beleid van Rob Pelleboer kwaliteit schilder & kleuradvies conform de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u een aanvraag doet voor een offerte verzamel en verwerk ik persoonsgegevens over u. Dit document helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens ik over u verzamel, hoe ik deze verzamel, waar ik deze voor gebruik en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Rob Pelleboer kwaliteit schilder & kleur advies is degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens – wat ik verzamel en waar ik ze voor gebruik
Mastergegevens
Wanneer u een offerte of advies aanvraagt, zal ik automatisch uw persoonlijke gegevens nodig hebben en geeft u hierbij ook toestemming om de mastergegevens van u te gebruiken. De volgende persoonsgegevens over u worden verzameld .
(de “Mastergegevens”):
• Uw volledige naam
• Uw adres en telefoon nummer
• Uw e-mailadres
Voor welke doeleinden gebruik ik uw persoonsgegevens?
Deze informatie heb ik nodig om:
mijn diensten aan u aan te bieden, goed (online) te communiceren, de offerte te maken en de factuur te maken.
Deze informatie zal niet in het openbaar worden getoond, noch met derden worden gedeeld, meer heb ik niet nodig.

Informatie in reviews
Wanneer u een review over mijn bedrijf schrijft op mijn website en wanneer ik uw review weergeef, of u dit met uw naam wilt doen, kunt u zelf bepalen. Dit is wel door iedereen te lezen. Houd er daarom rekening mee dat, afhankelijk van de informatie die u toevoegt, u mogelijk niet anoniem bent.
De informatie die u opneemt in uw review.
Dit omvat: Beoordeling over mijn bedrijf
• De soort werk- of service-ervaring waarover uw review gaat.
• De titel en inhoud van uw beoordeling
• Uw review van uw service-ervaring bij mijn bedrijf (1-5 sterren)
• De datum van uw review en, indien u uw review bijwerkt, de datum waarop deze werd bijgewerkt
• De plaats waar het werk is uitgevoerd.
• Deel alstublieft geen gevoelige persoonlijke documenten of informatie met mij noch over uzelf, noch over anderen.

informatie of documentatie
• Indien ik u vraag om informatie of documentatie te verstrekken die van belang is voor de uitvoering van het werk en u stuurt mij dergelijke documentatie, zal ik de documentatie verzamelen en verwerken voor het/de doeleinde(n) vermeld in het verzoek.
Kennisgevingen
Als u mij op de hoogte stelt van een review waarvan u denkt dat die in strijd is met mijn gebruiksrichtlijnen, verzamel ik de informatie die u in uw kennisgeving aan mij verstrekt. Dit kan onder meer zijn van welke review u mij op de hoogte heeft gesteld, de reden voor uw melding, de datum van uw melding, etc.
Uw unieke ID gegevens (die ik ook niet van uw vraag), profielfoto of een netwerkprofiel wordt niet door Rob Pelleboer kwaliteit schilder & kleur advies gebruikt.

Uw IP-adres, browserinstellingen en locatie

Wanneer u de Website bezoekt, wordt het IP-adres geregistreerd van uw computer en uw browserinstellingen. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer dat wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser die u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Zij (de provisor) verzamelen deze informatie zodat ze de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van de website.
Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om:
• mijn contract met u uit te voeren (zie artikel 6.1.b van de AVG);
• te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen (zie artikel 6.1.c van de AVG), de Deense richtlijnen van de ombudsman voor de publicatie van gebruikersreviews, de Deense wet op de marketingpraktijken, enz.;
• mijn eigen legitieme zakelijke belangen na te streven met betrekking tot het gebruik van de website en het leveren van mijn diensten aan u, of om de legitieme belangen van derden na te streven zolang uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet teniet doen (zie artikel 6.1.f van de AVG );
• voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, indien nodig (zie artikel 9.2.f van de AVG).
Sommige van deze redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens overlappen elkaar, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom ik uw persoonsgegevens verwerk.
In die beperkte omstandigheden waarin u mij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 6.1.a van de AVG), bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Houd u er echter rekening mee dat ik het recht kan hebben om verder te gaan met het verwerken van uw gegevens als dit kan worden gerechtvaardigd op één van de andere hierboven genoemde rechtsgrondslagen.

Bezwaar te maken
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk of mij vragen om de verwerking te beperken.
Als u meer informatie wilt over mijn rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Rob Pelleboer.
Verantwoordelijke voor uw informatie
Informatie waarvoor ik de verantwoordelijke ben
Ik ben de verantwoordelijke van de mastergegevens die u invoert, wat bestaat uit, maar niet beperkt is tot uw naam, adres en e-mailadres, telefoon nummer .
Ik ben ook de verantwoordelijke van de informatie die is vrijgegeven aan andere diensten. De gegevensbeschermingswetgeving van Denemarken is van toepassing op mijn verzameling van uw gegevens.
Informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent
U bent de verantwoordelijke voor de inhoud die u vrijwillig vrijgeeft op de Website.
Ik raad u aan om het privacy beleid van deze derden (als die er bij betrokken worden) websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens zullen afwijken van de mijne.
Gegevensbewaring
Ik bewaar de Mastergegevens en andere persoonsgegevens die u verstrekt, inclusief uw reviews, zolang indien nodig om u mijn diensten te leveren. Als u ervoor kiest om uw gegevens te verwijderen, worden uw reviews ook verwijderd. Ik zal deze informatie op uw verzoek verwijderen en ik zal alleen een log opslaan met de volgende informatie: uw naam, adres, e-mailadres, telefoon nummer en de datum van verwijdering van uw account. Ik behoud die gegevens voor maximaal 5 jaar. Alle andere gegevens zullen worden verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen
Ik neem redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen mijn bedrijf en ik controleer mijn systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kan ik de veiligheid van de informatie die u aan mij overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de Website zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren ik u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar mij.
Ik werk er altijd aan mijn beveiligingspraktijken te verbeteren en ik zal nieuwe informatie bijwerken naarmate deze zich in de loop van de tijd ontwikkelen.
Overige rechten
Naast de hierboven beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, heeft u ook de volgende rechten:
• U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
• U heeft met name het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
• Als mijn verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar r.pelleboer@gmail.com.
In sommige omstandigheden kunnen deze rechten beperkt of voorwaardelijk zijn. Het hangt bijvoorbeeld van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit af of u in een bepaald geval al dan niet recht heeft op gegevens portabiliteit.
Informatie over kinderen
Mijn website is niet bedoeld voor kinderen. Als u weet dat een kind jonger dan 13 jaar zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt, neemt u dan contact met mij op.
waar u vragen of klachten naartoe kunt sturen
Als u vragen of bezorgdheden hebt over mijn Privacy beleid, hoe ik uw persoonlijke informatie verwerk,of als u wenst dat ik uw persoonlijke informatie corrigeer kunt u altijd contact met mij opnemen via: r.pelleboer@gmail.com
U kunt mij ook per post bereiken.
Indien contact met mij uw klacht niet oplost, zijn er nog andere opties. U kunt bijvoorbeeld altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld Het Deense agentschap voor gegevensbescherming.